Sista dag för handel med BTA i Magle Chemoswed Holding AB

Sista dag för handel i bolagets betalda tecknade aktier, MAGLE BTA, är den 11 januari 2021.

Information om betald tecknad aktie:
Kortnamn: MAGLE BTA
ISIN-kod: SE0015242961
Sista handelsdag: 11 januari 2021

För mer information, vänligen kontakta
Justin Pierce, VD, Magle Chemoswed Holding AB
Tel: +46 (0)70 59 358 21 
Email: Justin.Pierce@maglechemoswed.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2021-01-05 12:00 CET.