Kommuniké från extra bolagsstämma den 1 oktober 2020 i Magle Chemoswed Holding AB (publ)

Vid extra bolasstämma i Magle Chemoswed Holding AB (publ) den 1 Oktober 2020 som hölls genom poströstningsförfarande fattades i huvidsak följande beslut:

  • Joel Eklund valdes till ny styrelseledamot för tiden intill slutet av årsstämman 2021.
  • Den föreslagna ersättningen till den nya styrelseledamoten godkändes.

Protokoll från extra bolagsstämman med fullständiga beslut kommer att göras tillgängligt på maglechemosweds hemsida www.maglechemoswed.com

Styrelseordförande och större aktieägare, Hans Henrik Lidgard, kommenterar:

Med sin erfarenhet från industriell verksamhet och sina goda relationer med näringslivet i Skåne kommer Joel Eklund att kunna berika styrelsearbetet i Magle Chemoswed Holding AB (publ).”