Notering på Nasdaq First North Growth Market

Magle Chemoswed Holding AB har ansökt om att notera bolagets aktier på Nasdaq First North Growth Market. I samband med noteringen erbjuds allmänheten i Sverige samt institutionella investerare möjlighet att förvärva aktier i Magle Chemoswed av huvudägaren (Magle AB) som före Erbjudandet äger 100 procent. Erbjudandet omfattar 2 500 000 akter, motsvarande 25 procent av aktierna i bolaget. Första dag för handel är beräknad till 30 juni 2020.

Erbjudandet i korthet

Teckningskurs: 20 kr per aktie
Antal befintliga aktier 10 000 000
Antal aktier till försäljning: 2 500 000
Erbjudandet storlek: 50 MSEK
Värdering: 200 MSEK
Minsta teckningspost: 300 aktier

Tidplan

5 juni -17 juni 2020
Teckningsperiod

30 juni 2020
Beräknad första dag för handel på Nasdaq First North

Anmälan om förvärv av aktier

Förvärv av aktier ska ske genom ifyllande och undertecknande av anmälningssedel och vara Aqurat tillhanda senast klockan 15:00 den 17 juni 2020. Anmälan kan också ske elektroniskt via Bank-ID på Aqurats hemsida. Depåkunder hos Nordnet och Avanza kan anmäla sig för förvärv av aktier via Nordnets respektive Avanzas Internettjänst fram till kl. 23.59 den 16 juni 2020.

Observera att det i Erbjudandet inte är möjligt att teckna aktier till ett investeringssparkonto (ISK). Den som har ett kapitalförsäkringskonto (KF), måste kontrollera med den bank/förvaltare som för kontot, om, och i så fall hur, förvärv av värdepapper inom ramen för Erbjudandet är möjligt.

Dokument

Dokument tillgängliga för nedladdning

Presentation

Videopresentation 9 juni 2020 Småbolagsdagen

Kontakt

För mer information om erbjudandet och hur du tecknar aktier, vänligen kontakta Västra Hamnen Corporate Finance enligt nedan:

Västra Hamnen Corporate Finance
Telefon: 040-200250
Epost: ca@vhcorp.se

Eller 

Aqurat Fondkommission AB
Telefon: 08-684 05 800
Epost: info@aqurat.se